ALGEMENE VOORWAARDEN

Overzicht

Verkopersbeleid

ShopLokaal geeft verkopers de mogelijkheid om hun goederen en diensten online te verkopen. Wij willen er zeker van zijn dat zowel de verkopers als de kopers een positieve ervaring hebben door gebruik te maken van ShopLokaal. Hieronder hebben wij alvast een overzicht gemaakt van je rechten en wat er van jou als verkoper verwacht wordt.

1. ShopLokaal

Shoplokaal is een platform dat bestaat uit individuele, externe verkopers die elk hun eigen webshop beheren, hun eigen beleid bepalen en zelf verantwoordelijk zijn voor hun voorraad, verzendingen en retour. Hiervoor wordt er van de verkoper verwacht dat ze zelf zorgen dat ze aan de wet voldoen, deze respecteren en niet overtreden. ShopLokaal stelt dit platform ter beschikking, maar ShopLokaal fabriceert geen producten, heeft geen voorraad en verstuurt geen items uit naam van de aangesloten verkopers. ShopLokaal is hierdoor niet aansprakelijk voor fouten bij het verkoopproces. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van deze verkopers dat zij eerder vermelde zaken zelf opvolgen en nakomen. De content op dit platform wordt verzorgd door deze onafhankelijke verkopers. Deze zijn geen vertegenwoordigers of werknemers van ShopLokaal. Het is de verantwoordelijkheid van de verkopers dat zij alle nodige rechten hebben op de content die zij verkopen. Dit wil zeggen dat zij geen rechten van derden zullen overtreden of schenden door het posten van de content op dit platform. Indien dit toch zo is, zal ShopLokaal niet verantwoordelijk gesteld worden, en wordt deze verantwoordelijkheid hoe dan ook bij de verkoper gelegd.

ShopLokaal heeft de mogelijkheid om de webshop of het account van de verkoper offline te halen of te deactiveren indien wij vermoeden dat onze gebruiksvoorwaarden overtreden zijn. Ook behoudt ShopLokaal het recht om actie te ondernemen tegen hen die de gebruiksvoorwaarden van ShopLokaal misbruiken.

ShopLokaal verwerkt geen goederen of diensten voor de verkopers. Dit wil zeggen dat wij niet uit naam van de verkoper kunnen spreken, en ShopLokaal is niet in een positie om juridisch advies te geven of te verlenen. Er wordt geacht dat de verkoper bewust is van zijn rechten en plichten en deze ook strikt volgt. Indien wij een correcte kennisgeving van een overtreding ontvangen, zijn wij genoodzaakt om de goederen en diensten waarop bezwaar is aangetekend te verwijderen.

2. Wat mag er op ShopLokaal verkocht worden

ShopLokaal is een multivendor platform. Dit betekent dat verkopers hun goederen en diensten online kunnen verkopen, om zo een breed publiek van potentiële en bestaande kopers uit te bouwen. Alles wat op ShopLokaal verkocht wordt, moet een eigen product of dienst zijn. Dit betekent dat de producten die aangeboden worden ook daadwerkelijk door de verkoper verkocht moet worden. De verkoper in kwestie moet hiervoor de rechten hebben en de nodige wetgeving volgen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de verkoper, niet bij ShopLokaal. Wij gaan ervan uit dat er vanuit een ethisch standpunt gehandeld wordt.

3. Wat mag er niet op ShopLokaal verkocht worden

De verkoop van verboden items, diensten en items die de wet overtreden niet toegestaan voor verkoop op ShopLokaal. Indien dit toch voorkomt is ShopLokaal gerechtigd om het account van deze verkoper te deactiveren of te verwijderen. Producten en diensten die niet op ShopLokaal verkocht mogen worden zijn de volgende:

3.1 Drugs

 • Drugs en andere kruiden voor recreatieve of medicinale doeleinden, ongeacht of deze legaal zijn of niet.
 • Drugstoebehoren.
 • Medische medicijnen, gereguleerde medische hulpmiddelen en farmaceutische producten.
 • Diensten van seksuele aard, ongeacht of deze legaal zijn of niet.

3.2 Dierlijke producten en menselijke stoffen

 • ShopLokaal verzet zich tegen het gebruik van dierlijke producten, dit vanwege het risico op dierenleed en het uitsterven van bedreigde diersoorten. Dit past niet binnen het beleid van ShopLokaal.
 • De verkoop van lederwaren en textiel gemaakt van dierenhaar zijn wel toegestaan.

3.3 Gevaarlijke producten en wapens

 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke stoffen of stoffen die potentiële schade kunnen veroorzaken te verkopen op ShopLokaal. Dit inclusief beperkingen op verzending ervan. Voorbeelden van materialen die niet verkocht mogen worden en als gevaarlijk aanzien worden (dit is geen uitputtende lijst en hiervoor niet compleet):
  • Gassen
  • Radioactief materiaal
  • Schadelijke stoffen (zoals gif)
  • Ontvlambare items
  • Explosieven (inclusief vuurwerk of sterretjes)

 

 • Het is eveneens verboden om wapens of producten waarvan de bedoeling is dat ze als wapen gebruikt zullen/kunnen worden te verkopen op ShopLokaal. Dit is ook van toepassing op items die mogelijks iemand schade kunnen toebrengen. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Geweren/pistolen
  • Messen
  • Andere overduidelijke wapens
  • Imitatiewapens of wapens die er echt uitzien

3.4 Haat-items

 • Deze items zijn niet toegestaan voor verkoop op ShopLokaal:
  • Items die aanzetten tot haat, haat steunen of verheerlijken
  • Items waarin raciale smaad of denigrerende bewoordingen gebruikt worden tegen alle groepen van de bevolking.
  • Items die steun betuigen aan hedendaagse of historische groeperingen die aanzetten tot haat of dit verheerlijken. Dit inclusief propagenda of verzamelobjecten.

3.5 Illegale items & items die aanzetten tot illegale activiteiten

 • De verkoop van illegale items, items die aanmoedigen tot illegale activiteiten of gestolen items is niet toegestaan op ShopLokaal. Items die onderhevig zijn aan complexe wetgeving of aan registratie voorwaarden vallen onder deze regelgeving. Ook de verkoop van namaak- en niet-geautoriseerde producten zijn niet toegestaan voor verkoop op ShopLokaal. Hieronder vallen alle niet-geautoriseerde items die authentieke producten imiteren. Dit door gebruik te maken van de merknaam, het logo of beschermd ontwerp, zonder toestemming van de eigenaar of het merk.

 

Wij verwachten dat alle verkopers die zich op het platform registreren zich houden aan de wetten die van toepassing zijn op de items die ze plaatsen.

3.6 Internationaal gereguleerde items

Indien een verkoper beslist om zijn producten in een ander land te kopen of verkopen, of als de verkoper een overeenkomst aangaat die internationale grenzen overschrijdt, is deze verkoper verantwoordelijk voor de naleving van zowel internationale als lokale wetten en regels.

3.7 Pornografie en inhoud voor volwassenen

Pornografie in al haar vormen en inhoud voor volwassenen is ten strengste verboden op ShopLokaal.

3.8 Gewelddadige items & items die aanzetten tot geweld

Items die aanzetten tot geweld, geweld bevorderen of het geweld ten opzichte van zichzelf of anderen verheerlijken is niet toegestaan. Dit voor alle vormen van geweld, zowel verbaal als non-verbaal.

4. Jezelf en je webshop eerlijk presenteren

ShopLokaal verwacht dat alle verkopers zich op een eerlijke manier presenteren. Dit wil zeggen dat ze rekening houden met transparantie en een open beleid. Het is niet de bedoeling dat een verkoper zichzelf of een webshop onder een valse naam registreert.

Daarnaast is het ook de bedoeling dat de verkoper zich aan zijn eigen verkoopsbeleid houdt en hier niet van afwijkt. De verkoper zal ook niet proberen om het betalen van kosten te onderdrukken.

5. Betalen aan ShopLokaal

ShopLokaal zal automatisch een kost van 3% rekenen op alle items die verkocht worden op het platform. Dit is een standaardkost die voor alle verkopers van toepassing is. Deze kost zal automatisch verrekend worden, en het resterende bedrag zal daarna naar de verkoper doorgestort worden.

Ook voor andere kosten is ShopLokaal gerechtigd om deze te innen. Er wordt van de verkoper verwacht dat deze kosten binnen een termijn van 15 dagen na de datum van facturatie betaald wordt. Indien dit niet zo is, dan beschouwt ShopLokaal dit al in gebreke blijven. Met de nodige procedures als gevolg.

6. Belastingen

De verkoper is verantwoordelijk voor het innen en betalen van belastingen voor producten/diensten die verkocht worden op ShopLokaal. ShopLokaal draagt hierbij geen verantwoordelijkheid.

7. Vragen van klanten

Er wordt van de verkopers geacht dat zijn correct en respectvol reageren op vragen van de klanten. Vragen worden op een duidelijke en positieve manier afgehandeld, met steeds een goede service voor zowel de verkoper als de reputatie van ShopLokaal in het achterhoofd.

Indien wij een klacht ontvangen, zijn wij genoodzaakt om in te grijpen en de verkoper dit duidelijk te maken. Indien de verkoper herhaaldelijk klachten krijgt, zal dit verder onderzocht worden. Dit met een mogelijke schorsing of verwijdering van het profiel/webshop tot gevolg.

8. Privacy en bescherming persoonlijke gegevens

De verkoper is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonlijke gegevens van zijn klanten. Dit voor zowel gegevens die de verkoper ontvangt als de gegevens die verwerkt worden in het aankoop- en verkoopproces. Dit moet steeds voldoen aan de relevante wettelijke verplichtingen. Daaronder vallen onder meer wetten aangaande gegevensbescherming en privacy die bepalen hoe je informatie van klanten mag gebruiken. Deze wetten kunnen stellen dat u uw eigen privacy beleid post en zich daaraan houdt. Dit privacy beleid moet steeds in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden van ShopLokaal.

Als ShopLokaal en de verkoper gezamenlijk als gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens van kopers bevonden worden, en als ShopLokaal aangeklaagd of beboet wordt of op enig andere wijze op kosten gejaagd wordt door iets dat de verkoper als beheerder van persoonlijke gegevens gedaan heeft, dan stemt de verkoper ermee in ons schadeloos te stellen voor de kosten die in verband met het door de verkoper verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers gemaakt worden.

9. Reageren op verzoeken voor annuleringen, retourzendingen en ruilingen

ShopLokaal is niet verantwoordelijk voor het regelen van annuleringen, retourzendingen of ruilingen. Dit valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. In geval van problemen vragen wij de koper om eerst rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper, om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hiervoor is het belangrijk dat de verkoper de verkoopvoorwaarden opstelt en regelmatig reageert op berichten/vragen van klanten.

Verzendbeleid

De verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor het versturen van verkochte producten. Indien de verkoper gebruik maakt van een externe verzenddienst, draagt deze nog steeds de eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de klanten hun bestelling correct ontvangen. ShopLokaal draagt hierbij geen verantwoordelijkheid en zal zich ook niet opstellen als tussenpersoon om dergelijke zaken/problemen op te lossen.

Als verkoper op ShopLokaal beloof je om:

 1. Het juiste bedrage voor de verzending te berekenen.
 2. Een officieel en correct verzendadres op te geven.
 3. Vermeld je duidelijk de verzendkosten en verzendtijden van uw producten.
 4. Verstuur je uw producten tijden na verkoop. Dit betekend dat uw producten binnen 30 dagen na aankoop verzonden moeten worden.
 5. Hou je rekening mat de lokalen en internationale verzendregeling. Dit betekent ook dat de verkoper rekening houdt met de mogelijkse douaneregeling en de kosten die hieraan verbonden zijn.